Fotografia Rodzinna – Family Photography

Fotografia rodzinna jest jak pisanie opowieści – o ludziach, ich charakterach, przeżyciach, radościach i smutkach. O życiu. Każda rodzina ma swoje cenne skarby – coś z czego jest dumna i co sprawia jej radość. Kiedy fotografuję, staram się, aby właśnie te skarby zostały pokazane i uwypuklone. Aby wszyscy uczestnicy sesji – od najmłodszych po seniorów rodu – poczuli sie wyjątkowi, piękni i kochani. Cały swoj wysiłek kieruję na wyzwolenie uczuć – tych najlepszych, a niekiedy głeboko skrywanych. Czasem w życiu przychodzą do nas naprawdę trudne chwile, czujemy się samotni, opuszczeni, zmęczeni życiowymi zmaganiami – i wówczas fotografia, na której jesteśmy szczęśliwi, uśmiechnięci, otoczeni uściskiem najbliższych nam osób – potrafi sprawić, że znów uwierzymy w lepsze jutro!

Family photography is like writing stories – about people, their characters, experiences, joys and sorrows. About life. Each family has its own precious treasures – something they are proud of and which make them happy. When I photograph, I try to show and emphasize these treasures. So that all participants of the session – from the youngest to the seniors of the family – feel special, beautiful and loved. I direct all my effort to encouraging people to express their feelings – the best ones that are often deeply hidden. Life sometimes brings us difficult moments, we feel lonely, abandoned, tired of everyday’s struggles – and then a photograph that pictures us happy, smiling, surrounded and embraced by our loved ones – can make us believe in a better tomorrow again!