Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Anglobe Angelika Pyszkowska z siedzibą w Krzewent 50a, 87-821 Baruchowo, e-mail: dorpys@wp.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zlecenia sesji fotograficznej wraz z obróbką na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przechowywane do momentu wykonania ww. celu przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wykonanie umowy.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyły w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.