O mnie

Nazywam sie Dorota Pyszkowska…
… a oto moja Rodzinka w komplecie ❤❤❤

Jestem Mamą czwórki wspaniałych młodych ludzi, którzy całe życie są dla mnie inspiracją, wyzwaniem, najwiekszą siłą i najwiekszą słabością. Bez nich życie byłoby o tyle łatwiejsze… ale całkowicie pozbawione sensu 🙂

W zeszłym roku stałam się po raz pierwszy Babcią – najszczęsliwszą i najdumniejszą posiadaczką najpiękniejszego wnusia pod słońcem! 🙂 ❤

Mam też szczęście być Żoną cudownego mężczyzny, który rozumie mnie bez słów i wspiera zawsze i bez zadawania zbędnych pytań. Na każdym kroku naszego wspólnego życia sprawia, że czuję sie kochana, doceniana i spełniona.

Fotografuję nieustannie od 2008 roku, kiedy to mąż sprawił mi najmilszy podarunek pod choinkę – mojego pierwszego Canona. Najwierniejszymi moimi modelami zawsze były i są oczywiscie nasze dzieci – od kilku miesięcy zdystansowane przez mojego wnusia!

Szczęście ma dla mnie dwa wymiary ciepła – pierwszy to ciepło rodzinnego ogniska, uczucie bliskości kochanych osób. Drugi – to ciepło piasku, najlepiej miałkiego, prowadzącego stopy do ciepłych fal…


I am the mother of four wonderful young people who are my life-long inspiration, challenge, greatest strength and greatest weakness. Without them, life would be so much easier … but completely pointless 🙂

Last year I became Grandma for the first time – the happiest and proudest owner of the most beautiful grandbaby in the world! 🙂 ❤

I am also lucky to be the wife of a wonderful man who understands me without words and always supports me without asking unnecessary questions. At every step of our life together, it makes me feel loved, appreciated and fulfilled.

I have been photographing continuously since 2008, when my husband gave me the nicest Christmas gift – my first Canon camera. My most faithful models have always been, and still are, of course, our children – for the last few months they have been distanced by my grandson!

For me, happiness has two dimensions of warmth – the first is the warmth of a family hearth, the feeling of being close to loved ones. The second is the warmth of the sand – fine sand leading my feet to warm waves …


Moje refleksje... :)
...Aparat pozwala uchwycić moment, ułamek sekundy, który nigdy się już nie powtórzy. Barwę płatka róży, misterną włochatość nogi pająka, kruchość skrzydła motyla. Zapierające dech w piersiach piękno zachodu słońca i przerażająca potęgę bezkresu oceanu. Zagadki zmarszczek na ludzkiej twarzy i głębię kociego oka.
 
Aparat jest towarzyszem chwil ludzkiego życia. Momentów radości, miłości, zachwytu, smutku i rozpaczy.

Zdjęcia są małymi klockami, elementami wielkiej układanki tajemnic tego świata, z których nasze dzieci i dzieci ich dzieci ułożą kiedyś drogę wstecz ku przeszłości, ku swoim korzeniom. Ku ludziom i ich pasjom, odeszłym aby pozostać niezapomnianymi...
Couple of my reflections...
...A camera allows you to capture a moment, a fraction of a second that will never happen again. Rose petal colors, the intricate hairiness of a spider's leg, butterfly wing fragility. That breathtaking sunset and the terrifying power of the endless ocean. Riddles of wrinkles on the human face and the depth of a cat's eye.

The camera is a companion to the moments of human life. Moments of joy, love, delight, sadness and despair.

Pictures are small blocks, elements of a great puzzle of world secrets, from which our children and their children will once make their way back to the past, to their roots. Towards people and their passions that have drifted away to remain unforgettable...