Regulamin

1. Przy rezerwacji terminu sesji wymagany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 100 zł dla wszystkich rodzajów sesji. W przypdku braku wpłaty zadatku w przeciagu 3 dni roboczych, rezerwacja terminu sesji zostake anulowana.

2. Płatność z sesję rozliczana jest w dniu jej wykonania.

3. Zmiany zarezerwowanego terminu na inny termin należy dokonać z  min. 48-godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku nie stawienia się na wyznaczony termin bez wcześniejszego 48-godzinnego powiadomienia zadatek przepada bez możliwości zwrotu.

4. W przypadku wystąpienia u Fotografa nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak nagła choroba, wypadek lub inne wydarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie, termin sesji zostaje przesunięty na najblizszy możliwy dla obu stron. Klient oświadcza, że nie będzie przedstawiał z tego powodu żadnych roszczeń prawnych oraz finansowych. Fotograf zobowiązuje się dołozyć wszelkich starań, aby wykonać sesję w najbliższym możliwym terminie.

4. Uprasza sie o punktualność – spóźnienie na sesję będzie skutkowało skróceniem czasu sesji o czas spóźnienia.

5. Przed bądz podczas sesji Fotograf zapyta o zgodę na publikacje zdjęć z sesji na stronach Fotografa ( Facebook, Istagram ,witryna internetowa www.dpphotography.pl ). Zgoda nie jest obowiązkowa, ale mile widziana.

6. Fotograf nie udostępnia Klientowi półproduktów, czyli surowych plików RAW. Klient otrzymuje do wglądu wyłącznie pliki poddane autorskiej obróbce.

7. Fotograf zastrzega sobie prawo wyboru spośród ujęć wykonanych podczas sesji. Po dokonaniu obróki autorskiej Klient otrzymuje ujęcia do wglądu i ewentualnego wyboru.

8. Klient otrzymuje pliki z sesji w postaci elektronicznej (na nośniku elektronicznym lub za pomocą transferu elektronicznego) w dwóch osobnych folderach : folder z plikami opatrzonymi znakiem wodnym w formacie przygotowanym do użycia w mediach społecznościowych – oraz folder z plikami w wysokiej rozdzielczości do wydruków.

9. Każdy pakiet zdjęciowy można poszerzyć za określoną oplatą o dodatkowe ujęcia, dodatkowe odbitki czy dodatkowe akcesoria fotograficzne typu albumy, fotobooki, fotoobrazy, ozdobne pudełka do odbitek etc. Fotograf przedstawi dostępne opcje i ich ceny.

10. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasady użycia w mediach wyłącznie plików opatrzonych znakiem wodnym.

11. Klient został poinformowany przed sesją i rozumie, że Fotograf zabrania jakiejkolwiek edycji zdjęć z sesji . Dotyczy to w szczególności nakładania filtrów, kadrowania lub zmiany kolorystyki zdjecia, łączenia zdjęć w kolaż, czy stosowania jakichkolwiek efektów edycji. Szczególnie kadrowania, lub zmiany kolorystyki i nakładanie na zdjęcia filtrów i pokazywania publicznie (np. na faceboku ) tak przerobionych zdjęć (psuje to wizerunek oraz markę Fotografa).

12. Klient został poinformowany przed sesją i rozumie, że jeśli którekolwiek ze zdjęć zostało zmienione jak wspomniano w punkcie 10 – Fotograf zabrania publikacji takich plików gdziekolwiek, a w szczególności w mediach społecznościowych.

13. Klient rozumie, że za bezpieczeństwo Dzieci podczas sesji odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie. Rodzice/Opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia powstałe podczas sesji z powodu Klienta lub jego Dzieci.