Sesja Wielkanocna – Easter Session

Wielkanoc jest radosnym czasem przebudzenia po zimie, czasem słońca i ciepła, budzącej się do życia natury. Jest też okazją do spotkań przy rodzinnym stole, pierwszych wspólnych spacerów, wyjazdów za miasto. Jest to doskonały moment na pozwolenie obiektywowi złapać i utrwalić momenty naszej radości. Fotografie ze Świąt Wielkanocnych są radosne i pełne kolorów – zawsze miło się do nich powraca!

Easter is a joyful time of awakening after winter, a time of sunshine and warmth, nature coming back to life. It is also an opportunity for meetings at the family table, for the first walks together, for trips outside the city. This is the perfect time to let the lens capture the moments of our joy. Easter photos are joyful and full of colors – it’s always nice to pull such memories!

https://becejprevoz.com/zyrova/index.html